Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sākumskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/7/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_7.doc

pielik-nr07.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Sākumskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/7/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2018.gada 27.februārī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.