Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/10/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_10.doc

ielu-buvprojekts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/10/ERAF, 2018.gada 5.martā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 16200,00 EUR.

Zinojums_2018_10_ERAF.pdf