Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/21.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2018. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2018_21.doc

pielikums_6.1_Darbu_apjomi_Jaungulbene_Pienenite.xlsx

pielikums_6.1_Darbu_apjomi_Stāmeriena.xlsx

Pienenīte_bērnudārza_ēka_KM.pdf

Stāmeriena_shēma_KM.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā", identifikācijas Nr. GND-2018/21, 2018.gada 7.maijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Sanart", reģ. Nr. 44103043748, ar piedāvāto līgumcenu 56270,89 EUR bez PVN.

Zinojums_GND_2018_21