Kultūras komisijas sastāvs apstiprināts 27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 34.§)

Izmaiņas:

28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 10.§)

26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 35.§)

30.05.2019. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.8, 73.§)

Maija Leimane – Litenes tautas nama vadītāja;
Rita Gargažina – Lejasciema kultūras nama direktore;
Valtis Krauklis – Gulbenes novada domes deputāts;
Egons Kliesmets – Gulbenes kultūras centra direktors;
Antra Sprudzāne – Gulbenes novada bibliotēkas direktore;
Sandra Dikmane – Gulbenes Mākslas skolas direktore;
Valda Vorza – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore;
Ilona Matīsa – Gulbenes Mūzikas skolas direktore.