APSTIPRINĀTA

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.11, 90.p.

GROZĪJUMI

30.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē Nr. 23, 145.p.

05.04.2022. Gulbenes novada domes sēdē (ārkārtas sēdes protokols Nr.7; 3.p.)

26.05.2022. Gulbenes novada domes sēdē Nr.10; 91.p.

30.03.2023. Gulbenes novada domes sēdē Nr.4; 121.p. 

Kultūras komisija

 • Priekšsēdētāja:
  • Sandra Dikmane -  Gulbenes mākslas skolas direktore;
 • Priekšsēdētāja vietniece:
  • Sarmīte Zdanovska - Gulbenes novada kultūras centra vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Valda Dārgais – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore;
  • Ilona Matīsa – Gulbenes Mūzikas skolas direktore;
  • Ainārs Brezinskis – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Sandra Āre – Gulbenes novada iedzīvotāja;
  • Raitis Melders – SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs;
  • Sabīne Jefimova - Gulbenes novada bibliotēkas direktore.
 • Sekretāre: 
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
06.03.2024. plkst. 11:00 Gulbenes Mākslas skolā
16.06.2023. attālināti videokonferences režīmā
29.04.2024.  plkst. 11:00, Gulbenes Mākslas skolā