APSTIPRINĀTA

29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 51.§.

GROZĪJUMI

29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.24, 43.§.

28.03.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.4, 48.§

27.06.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 42.§.

30.09.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.16, 51.§.

Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvs:

Linda Kadakovska - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas struktūrvienības “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs” vadītāja;
Ligita Slaidiņa - Gulbenes pašvaldības sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos;
Aija Cimdiņa - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Gulbenes nodaļas vadītāja;
Ingrīda Bērziņa - SIA „Gulbenes nami” grāmatvede;
Edgars Garkuša - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists.