APSTIPRINĀTA

29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 51.§.

GROZĪJUMI

29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.24, 43.§.

Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvs:

Evija Silauniece - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas struktūrvienības “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs” vadītāja;
Sandis Sīmanis - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas jurists;
Ligita Slaidiņa - Gulbenes pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos;
Aija Cimdiņa - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Gulbenes nodaļas vadītāja;
Ingrīda Bērziņa - SIA „Gulbenes nami” grāmatvede.