APSTIPRINĀTA

29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 51.§.

GROZĪJUMI

29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.24, 43.§.

28.03.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.4, 48.§.

Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvs:

Sandis Sīmanis - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas jurists;
Ligita Slaidiņa - Gulbenes pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos;
Aija Cimdiņa - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Gulbenes nodaļas vadītāja;
Ingrīda Bērziņa - SIA „Gulbenes nami” grāmatvede.