Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 45.§

Grozījumi

2014. gada 25. septembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.20, 45.§

2017. gada 27. aprīļa Gulbenes novada domes sēdē Nr.5, 24.§

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada kultūras namos, tautas namos un estrādēs privātiem un komerciāliem pasākumiem

1. Maksa par telpu nomu fiziskām un juridiskām personām pasākumu organizēšanai Gulbenes novada kultūras un tautas namos un par estrādes izmantošanu bez stacionārās skaņas un gaismas aparatūras izmantošanas:

1.1. Daukstu pagasta Staru kultūras namā, Galgauskas, Lizuma, Lejasciema, Rankas, Tirzas kultūras namos:

Telpa

% no biļešu ieņēmumiem izglītojošiem pasākumiem

% no biļešu ieņēmumiem izklaides pasākumiem

Stundu likme izglītojošiem pasākumiem

Stundu likme izklaides pasākumiem

Lielā zāle (+vestibils, garderobe, tualetes, grimmētavas)

bez PVN, latos

7

12

5,79

9,92

bez PVN, euro

8,24

14,11

Mazā zāle/ foajē zāle (+vestibils, garderobe, tualetes)

bez PVN, latos

5

10

4,13

5,79

bez PVN, euro

5,88

8,24

Kamīntelpa/ kursu telpa/ spoguļzāle/ kafejnīca

bez PVN, latos

5

10

4,13

5,79

bez PVN, euro

5,88

8,24

 

1.2. Beļavas, Litenes, Kalnienas, Stāmerienas, Jaungulbenes tautas namos un Druvienas, Līgo kultūras namos:

Telpa

% no biļešu ieņēmumiem izglītojošiem pasākumiem

% no biļešu ieņēmumiem izklaides pasākumiem

Stundu likme izglītojošiem pasākumiem

Stundu likme izklaides pasākumiem

Lielā zāle (+vestibils, garderobe, tualetes, grimmētavas)

bez PVN, latos

4

10

4,13

5,79

bez PVN, euro

5,88

8,24

Mazā zāle/ foajē zāle (+vestibils, garderobe, tualetes)

bez PVN, latos

3

5

2,48

4,13

bez PVN, euro

3,53

5,88

Kamīntelpa/ kursu telpa/ spoguļzāle/ kafejnīca

bez PVN, latos

3

5

2,48

4,13

bez PVN, euro

3,53

5,88

 

1.3. Litenes, Tirzas, Lejasciema, Beļavas, Druvienas pagasta Silmaču estrādēs:

Telpa

% no biļešu ieņēmumiem izglītojošiem pasākumiem

% no biļešu ieņēmumiem izklaides pasākumiem

Stundu likme izglītojošiem pasākumiem

Stundu likme izklaides pasākumiem

Estrāde

bez PVN, latos

10

15

8,26

20,66

bez PVN, euro

11,74

29,40

 

1.4. Gulbenes kultūras centrā:

Telpa

% no biļešu ieņēmumiem izglītojošiem pasākumiem

% no biļešu ieņēmumiem izklaides pasākumiem

Stundu likme izglītojošiem pasākumiem

Stundu likme izklaides pasākumiem

Lielā zāle (+vestibils, garderobe, tualetes, grimmētavas)

bez PVN, latos

7

12

12,40

16,53

bez PVN, euro

17,64

23,52

Mazā zāle/ foajē zāle (+vestibils, garderobe, tualetes)

bez PVN, latos

5

10

8,26

12,40

bez PVN, euro

11,74

17,64

Mazā zāle/ Disko zāle

bez PVN, latos

5

10

5,79

8,26

bez PVN, euro

8,24

11,74

Kamīntelpa/ kursu telpa/ spoguļzāle/ kafejnīca

bez PVN, latos

5

10

4,13

5,79

bez PVN, euro

5,88

8,24

 

2. Maksa par telpu nomu fiziskām un juridiskām personām pasākumu organizēšanai Gulbenes novada kultūras/ tautas namos un par estrādes izmantošanu ar stacionārās skaņas un gaismas aparatūras izmantošanu:
2.1. Daukstu pagasta Staru kultūras namā, Galgauskas, Lizuma, Lejasciema, Rankas, Tirzas kultūras namos:

  2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h un vairāk
Izglītojošie pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 20,66 20,67 19,- 19,- 19,- 19,- 17,36 16,53 12,39 12,39 12,39 9,92
Pirmā stunda, bez PVN euro 29,40 29,41 27,03 27,03 27,03 27,03 24,70 23,52 17,63 17,63 17,63 14,11
Nākamās stundas, bez PVN latos 12,40 8,26 7,44 6,60 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79
Nākamās stundas, bez PVN euro 17,64 11,74 10,59 9,40 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24
KOPĀ, latos 33,06 37,19 41,32 45,44 47,95 53,74 57,89 62,85 64,50 70,29 76,08  
KOPĀ, euro 47,04 52,89 58,80 64,63 68,23 76,47 82,38 89,44 91,79 100,03 108,27  
Izklaides pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 24,79 24,79 24,79 20,66 20,66 20,66 16,52 16,52 16,52 12,40 12,40 12,40
Pirmā stunda, bez PVN euro 35,28 35,28 35,28 29,40 29,40 29,40 23,50 23,50 23,50 17,64 17,64 17,64
Nākamās stundas, bez PVN latos 16,53 12,40 12,40 12,40 10,74 9,92 9,92 9,92 9,09 9,09 9,09 9,09
Nākamās stundas, bez PVN euro 23,52 17,64 17,64 17,64 15,29 14,11 14,11 14,11 12,93 12,93 12,93 12,93
KOPĀ, latos 41,32 49,59 61,99 70,26 74,36 80,18 85,96 95,88 98,33 103,30 112,39  
KOPĀ, euro 58,80 70,56 88,20 99,96 105,85 114,06 122,27 136,38 139,87 146,94 159,87  

2.2. Jaungulbenes, Beļavas, Litenes, Kalnienas, Stāmerienas tautas namos, Druvienas, Līgo kultūras namos:

  2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h un vairāk
Izglītojošie pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
Pirmā stunda, bez PVN euro 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72
Nākamās stundas, bez PVN latos 4,13 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
Nākamās stundas, bez PVN euro 5,88 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72
KOPĀ, latos 8,26 10,75 14,06 17,37 20,68 23,99 27,30 29,79 33,10 36,41 39,72  
KOPĀ, euro 11,76 15,32 20,04 24,76 29,48 34,20 38,92 42,48 47,20 51,92 56,64  
Izklaides pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44
Pirmā stunda, bez PVN euro 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59
Nākamās stundas, bez PVN latos 8,26 7,44 7,44 7,44 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
Nākamās stundas, bez PVN euro 11,74 10,59 10,59 10,59 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40
KOPĀ, latos 16,52 23,14 30,58 38,02 41,31 47,92 54,53 60,32 66,93 73,54 80,15  
KOPĀ, euro 23,48 32,92 43,51 54,10 58,74 68,14 77,54 85,79 95,19 104,59 113,99  

2.3. Litenes, Tirzas, Lejasciema, Beļavas, Druvienas pagasta Silmaču estrādēs:

  2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h un vairāk
Izglītojošie pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 9,92 9,92 9,92 8,26 8,26 8,26 8,26 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
Pirmā stunda, bez PVN euro 14,11 14,11 14,11 11,74 11,74 11,74 11,74 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40
Nākamās stundas, bez PVN latos 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09
Nākamās stundas, bez PVN euro 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93
KOPĀ, latos 19,84 29,76 39,68 47,94 57,86 67,78 71,89 79,33 88,42 97,51 106,60  
KOPĀ, euro 28,22 42,33 56,44 68,18 82,29 96,4 102,25 112,84 125,77 138,70 151,63  
Izklaides pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 20,66 20,66 20,66 16,53 16,53 16,53 16,53 12,40 12,40 8,26 8,26 8,26
Pirmā stunda, bez PVN euro 29,40 29,40 29,40 23,52 23,52 23,52 23,52 17,64 17,64 11,74 11,74 11,74
Nākamās stundas, bez PVN latos 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66
Nākamās stundas, bez PVN euro 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40
KOPĀ, latos 41,32 61,98 82,64 99,17 119,83 140,49 161,15 177,68 198,34 214,86 235,52  
KOPĀ, euro 58,80 88,20 117,60 141,20 170,52 199,92 229,32 252,84 282,24 305,74 335,14  

2.4. Gulbenes kultūras centrā

  2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h un vairāk
Izglītojošie pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 20,66 20,66 20,66 19,- 19,- 19,- 17,36 17,36 16,53 16,53 12,40 12,40
Pirmā stunda, bez PVN euro 29,40 29,40 29,40 27,03 27,03 27,03 24,70 24,70 23,52 23,52 17,64 17,64
Nākamās stundas, bez PVN latos 12,40 12,40 10,74 9,92 9,92 9,92 9,09 9,09 8,26 8,26 8,26 8,26
Nākamās stundas, bez PVN euro 17,64 17,64 15,29 14,11 14,11 14,11 12,93 12,93 11,74 11,74 11,74 11,74
KOPĀ, latos 33,06 45,46 52,88 58,68 68,60 78,52 80,99 90,08 90,87 99,13 103,26  
KOPĀ, euro 47,04 64,68 75,27 83,47 97,58 111,69 115,21 128,14 129,18 140,92 152,66  
Izklaides pasākumi
Pirmā stunda, bez PVN latos 24,79 24,79 24,79 20,66 20,66 20,66 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53 16,53
Pirmā stunda, bez PVN euro 35,28 35,28 35,28 29,40 29,40 29,40 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52
Nākamās stundas, bez PVN latos 16,53 16,53 16,53 14,05 14,05 12,40 12,40 12,40 12,40 11,57 11,57 10,74
Nākamās stundas, bez PVN euro 23,52 23,52 23,52 19,99 19,99 17,64 17,64 17,64 17,64 16,46 16,46 15,29
KOPĀ, latos 41,32 57,85 74,38 76,86 90,91 95,06 103,33 115,73 128,13 132,23 143,80  
KOPĀ, euro 58,80 82,32 105,84 109,36 129,35 135,24 147,00 164,64 182,28 188,12 204,58  

 

3. Skatuves un deju grīdas īre Gulbenes kultūras centrā:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Deju grīda, 1m x 2m (1 gab.) (pieejami 50 gab.), diennakts1,2

8,26 x K

11,74 x K

2.

Pārvietojamā skatuve, 5m x 6m, 1 diennakts1,2

360,- x K

498,01 x K

 

1 cenā neietilpst piegāde un uzstādīšana;
2 cenā neietilpst piegāde;
3 K - koeficients, nosakot cenu skatuves un deju grīdas īrei uz vairākām dienām, ir:
1 diena = 1
2 dienas = 1,5
3 dienas = 2,0
4 dienas = 2,5
5 dienas = 3,0
1 nedēļa = 4,0
2 nedēļas = 7,1
3 nedēļas = 9,5.

4. Tualetes apmeklējums Gulbenes kultūras centrā:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, euro

1.

Tualetes apmeklējums, 1 personai

0,21

 

5. Citi maksas pakalpojumi Gulbenes kultūras centrā

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, euro

1.

Bērnu vokālās studijas nodarbību maksa, 1 bērnam mēnesī

5,79

 

6. Citi Litenes tautas nama maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes*

1.

Lapenes izmantošana pasākumu organizēšanai

stunda

3,50