Apstiprināts

2022. gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.27, 126.p)

Gulbenes novada kultūras, tautas namu un estrāžu telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids - telpu noma

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Gulbenes kultūras centrs

1.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

41,32

8,68

50,00

1.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

214,88

45,12

260,00

1.2.1.

Foajē zāle

1 stunda

28,93

6,07

35,00

1.2.2.

Foajē zāle

1 diennakts

148,76

31,24

180,00

1.3.1.

Disko zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

1.3.2.

Disko zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

1.4.1.

Kursu zāle

1 stunda

16,53

3,47

20,00

1.4.2.

Kursu zāle

1 diennakts

82,64

17,36

100,00

1.5.1.

Rožu zāle

1 stunda

20,66

4,34

25,00

1.5.2.

Rožu zāle

1 diennakts

107,44

22,56

130,00

1.6.1.

Mazā zāle

1 stunda

20,66

4,34

25,00

1.6.2.

Mazā zāle

1 diennakts

107,44

22,56

130,00

2.

Beļavas tautas nams

2.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

2.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

2.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

2.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

2.3.1.

Pilskalna estrāde

1 stunda

53,72

11,28

65,00

2.3.2.

Pilskalna estrāde

1 diennakts

280,99

59,01

340,00

3.

Druvienas kultūras nams

3.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

3.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

3.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

3.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

3.3.1.

Konferenču zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

3.3.2.

Konferenču zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

3.4.1.

Silmaču estrāde

1 stunda

53,72

11,28

65,00

3.4.2.

Silmaču estrāde

1 diennakts

280,99

59,01

340,00

4.

Galgauskas kultūras nams

4.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

4.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

4.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

4.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

5.

Jaungulbenes tautas nams

5.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

5.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

5.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

5.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

6.

Kalnienas tautas nams

6.1.1.

Zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

6.1.2.

Zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

7.

Lejasciema kultūras nams

7.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

7.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

7.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

7.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

7.3.1.

Lejasciema estrāde

1 stunda

53,72

11,28

65,00

7.3.2.

Lejasciema estrāde

1 diennakts

280,99

59,01

340,00

8.

Litenes tautas nams

8.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

8.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

8.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

8.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

8.3.1.

Litenes pagasta brīvdabas estrāde ""Parkalīcis"

1 stunda

53,72

11,28

65,00

8.3.2.

Litenes pagasta brīvdabas estrāde ""Parkalīcis"

1 diennakts

280,99

59,01

340,00

9.

Lizuma kultūras nams

9.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

9.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

9.2.1.

Kamīnzāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

9.2.2.

Kamīnzāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

9.3.1.

Spoguļzāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

9.3.2.

Spoguļzāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

9.4.1.

Lielais bārs

1 stunda

20,66

4,34

25,00

9.4.2.

Lielais bārs

1 diennakts

107,44

22,56

130,00

9.5.1.

Mazais bārs

1 stunda

16,53

3,47

20,00

9.5.2.

Mazais bārs

1 diennakts

82,64

17,36

100,00

10.

Līgo kultūras nams

10.1.1.

Zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

10.1.2.

Zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

11.

Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks"

11.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

11.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

11.2.1.

Konferenču zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

11.2.2.

Konferenču zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

12.

Rankas kultūras nams

12.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

12.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

12.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

12.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

13.

Staru kultūras nams

13.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

13.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

13.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

13.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

14.

Stāmerienas tautas nams

14.1.1.

Zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

14.1.2.

Zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

15.

Tirzas kultūras nams

15.1.1.

Lielā zāle

1 stunda

24,79

5,21

30,00

15.1.2.

Lielā zāle

1 diennakts

123,97

26,03

150,00

15.2.1.

Mazā zāle

1 stunda

12,40

2,60

15,00

15.2.2.

Mazā zāle

1 diennakts

61,98

13,02

75,00

15.3.1.

Tirzas estrāde

1 stunda

53,72

11,28

65,00

15.3.2.

Tirzas estrāde

1 diennakts

280,99

59,01

340,00

 NOTEIKT 30% atlaidi cenrādī norādītajai telpu nomas maksai, sākot ar trešo un katru nākamo telpu iznomāšanas stundu.

NOTEIKT 50% atlaidi visiem cenrādī norādītajiem telpu nomas maksas pakalpojumiem, ja telpas tiek iznomātas izglītojošam pasākumam.

ATBRĪVOT no maksas Gulbenes novada pašvaldības iestādes, ja tiek nodrošināts iestādes darbībai nepieciešamais pasākums.

NOTEIKT maksu telpu nomniekiem, kuri organizē pasākumus apmeklētājiem ar ieejas maksu (pārdotas nomnieka ieejas biļetes), par telpu izmantošanu 12% apmērā no iekasētās ieejas maksas (EUR).

Lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī.