Gulbenes novada valsts ģimnāzijas attīstības plāns 2017-2020 saskaņots 28.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.17, 5.§).

Gulbenes Mūzikas skolas attīstības prioritātes 2017.-2018. gadam 21.01.2017. apstiprinājusi skolas direktore I.Matīsa

Stāķu pamatskolas attīstības plāns 2017.-2019.gadam apstiprināts 26.01.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.1, 7.§).

Druvienas pamatskolas attīstības plāns 2016./2017.– 2018./2019.mācību gadam saskaņots 29.12.2016. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.17, 10.§).

Tirzas pamatskolas attīstības plāns 2016.-2019.gadam apstiprināts 26.05.2016. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.8, 36.§).

Gulbenes Mūzikas skolas attīstības perspektīvais plāns 2014.-2018.gadam Gulbenes novada domē saskaņots 20.01.2014.