28.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē nolemj ievēlēt Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju 12 cilvēku sastāvā (protokols Nr. 17, 37.§).

Izmaiņas 29.03.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 10.§).

Izmaiņas 26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 51.§).

Izmaiņas 29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 24, 42.§).

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs,

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Alvis Romāns – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas komandieris,

Dace Ilva – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona, kura aizvieto Alvi Romānu viņa prombūtnes laikā.

Komisijas locekļi:

Ilmārs Ginevičs - Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa priekšnieks;

Rolands Luiks - valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas vadītājs;

Dzintars Stradiņš - akciju sabiedrības „Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu Tehniskās daļas Madonas tīklu nodaļas vadītājs;

Ģirts Pintāns - Gulbenes Zemessardzes 25.kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants;

Ilze Ābrama - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste;

Indra Tomiņa - Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja;

Inese Sedleniece - Valsts Vides dienesta Madonas reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas piesārņojuma kontroles sektora vadītāja - valsts vides inspektore;

Gints Āboliņš - Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;

Sandra Aldere - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigādes atbalsta centra galvenā ārsta palīdze.

Kristaps Dauksts – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs

Par komisijas sekretāri nozīmēta Administratīvi juridiskās nodaļas kancelejas pārzine Vita Baškere.