APSTIPRINĀTA

28.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 17, 37.§).

GROZĪJUMI

29.03.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 10.§).

26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 51.§).

29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 24, 42.§).

30.01.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 4, 30.§).

27.02.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 5, 49.§).

27.08.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 15, 102.p.)

24.09.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 17, 104.p.)

29.10.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 19, 125.p.)

26.11.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 21, 114.p.)

28.01.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 107.p.)

08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 10, 7.p.)

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 21, 100.p.)

30.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.23; 142.p.)

14.07.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 2.p.) 

28.07.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14; 74 .p.)

29.12.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.27; 128.p)

26.01.2023. Gulbenes novada domes sēdē  (protokols Nr.2; 64.p.)

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15; 80.p.)

30.05.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.11;21.p.)

 

 • Priekšsēdētājs:
  • Andis Caunītis – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;
 • Priekšsēdētāja vietnieks:
 • Komisijas locekļi:
  • Dace Ilva – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona, kura aizvieto Alvi Romānu viņa prombūtnes laikā;
  • Valda Gibala - Lesiņa – Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece;
  • Jānis Naglis - akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Austrumu tīklu nodaļas vadītājs;
  • Vladimirs Bistrovs - Zemessardzes 26.kājnieku bataljona komandieris, majors”;
  • Sigita Drubiņa - SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes  struktūrvienības galvenā ārste;
  • Indra Tomiņa - Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja;
  • Aija Supe - Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Madonas sektora galvenā inspektore;
  • Gints Āboliņš - Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;
  • Iveta Zurkova - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Gulbene vadītāja;
  • Kristaps Dauksts – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
  • Guntis Karps -  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Vidzemes reģiona  Madonas nodaļas   vadītājs; /grozījumi 28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē/
  • Jana Igaviņa - Gulbenes novada Gulbenes novada Centrālās pārvaldes vecākā komunikācijas speciāliste;
  • Vijārs Griķis - Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības priekšsēdētājs;
  • Ilgvars Jačuks - Valsts meža dienests Austrumu virsmežniecības Gulbenes mežniecības vecākais mežzinis; /30.05.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē/
  • Gatis Gutāns - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes Gulbenes daļas komandieris kapteinis.
 • Sekretāre:
  • Vita Baškere - Gulbenes novada Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Kancelejas nodaļas kancelejas pārzine.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
22.04.2024. plkst.16.00 Ābeļu iela 2, Gulbene Protokols satur ierobežotas pieejamības informāciju, tāpēc netiek publicēts