28.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē nolemj ievēlēt Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju (protokols Nr. 17, 37.§).

Izmaiņas 29.03.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 10.§).

Izmaiņas 26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 51.§).

Izmaiņas 29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 24, 42.§).

Izmaiņas 30.01.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 4, 30.§).

Izmaiņas 27.02.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 5, 49.§).

Izmaiņas 27.08.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 15, 102.p.)

Izmaiņas 24.09.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 17, 104.p.)

Izmaiņas 29.10.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 19, 125.p.)

Izmaiņas 26.11.2020. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 21, 114.p.)

Izmaiņas 28.01.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 107.p.)

Izmaiņas 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 10, 7.p.)

Izmaiņas 25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 21, 100.p.)

Izmaiņas 30.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.23; 142.p.)

Izmaiņas 14.07.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 2.p.) 

Izmaiņas 28.07.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14; 74 .p.)

Izmaiņas 29.12.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.27; 128.p)

 • Priekšsēdētājs:
  • Andis Caunītis – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;
 • Priekšsēdētāja vietnieks:
  • Arturs Birznieks  – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes  daļas komandieris;
 • Komisijas locekļi:
  • Dace Ilva – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona, kura aizvieto Alvi Romānu viņa prombūtnes laikā;
  • Valda Gibala - Lesiņa – Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece;
  • Jānis Naglis - akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Austrumu tīklu nodaļas vadītājs;
  • Vladimirs Bistrovs - Zemessardzes 26.kājnieku bataljona komandieris, majors”;
  • Sigita Drubiņa - SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes  struktūrvienības galvenā ārsta p.i.;
  • Indra Tomiņa - Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja;
  • Aija Supe - Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Madonas sektora galvenā inspektore;
  • Gints Āboliņš - Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;
  • Iveta Zurkova - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Gulbene vadītāja;
  • Kristaps Dauksts – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
  • Aivars Melecis - Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs;
  • Jana Igaviņa - Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste;
  • Vijārs Griķis - Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības priekšsēdētājs;
  • Pēteris Drozdovs - Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieri ugunsapsardzības jautājumos;
 • Sekretāre:
  • Vita Baškere - Gulbenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas kancelejas pārzine.