Ar Gulbenes novada domes 2014.gada 29.decembra sēdes lēmumu apstiprināti maksas pakalpojumi ģeotelpiskās informācijas apritei Gulbenes novadā.

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.

Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, datu ievadīšanu datubāzē un reģistrācija

     

1.1.

Objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot)

14,05

2,95

17,00

1.2.

Objekta platība no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

15,70

3,30

19,00

1.3.

Objekta platība no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

21,49

4,51

26,00

1.4.

Objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

(bet ne vairāk kā 135,17 euro kopā par vienu objektu)

5,37

1,13

6,50

2.

Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu bāzē

     

2.1.

Komunikācijas garums līdz 300 m (ieskaitot)

7,44

1,56

9,00

2.2.

Komunikācijas garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m1

(bet ne vairāk kā 135,17 euro kopā par vienu objektu)

2,48

0,52

3,00

3.

Galveno būvasu ienešana datu bāzē

6,61

1,39

8,00

4.

Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē

6,61

1,39

8,00

5.

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)

     

5.1.

Platība līdz 1.0 ha

14,05

2,95

17,00

5.2.

Ja platība virs 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

4,13

0,87

5,00

6.

Datu pārnešana uz CD-ROM (viens informācijas nesējs)

4,00

0,84

4,84

1 Objektos, kuros ir divas vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients 0,8.

1)            Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu;

2)            Maksas pakalpojumi attiecas uz licencētiem vai sertificētiem komersantiem, arhitektiem, teritorijas plānotājiem un inženierkomunikāciju projektētājiem;

3)            No maksas atbrīvoti: Gulbenes novada pašvaldība, tās iestādes un struktūrvienības, kā arī komersanti, kas veic pasūtījumus Gulbenes novada pašvaldības realizējamo projektu vajadzībām.

4)            Pasūtījums maksas pakalpojumu veikšanai Gulbenes novadā iesniedzams, aizpildot pasūtījuma veidlapu.