Attēls: izsludināts pašvaldības konkurss Te rodas!

2024. gada 25. aprīlī pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums par konkursa “Te rodas!” organizēšanu šovasar!

Veicinot novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā, apzaļumošanā un vizuālā tēla pilnveidošanā, konkursa komisija noteiks labāko pretendentu nominācijās:

  • “Sakoptākā sēta” (tiek noteikti divi uzvarētāji – privātmāja pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā, viensēta ārpus pilsētām un ciemiem);
  • “Sakoptākā pašvaldības iestāde vai struktūrvienība”;
  • “Čaklākais” mājražotājs”;
  • “Sakoptākā biznesa vide”;
  • “Skaistākais balkons”;
  • “Pagasta prieks un lepnums”.

Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā vai pieteikt citu pretendentu, iepriekš to saskaņojot ar objekta īpašnieku, plānots, ka varēs ikviena fiziska vai juridiska persona, vēršoties attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta klātienē, nosūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski parakstītu pieteikumu uz attiecīgās pārvaldes e-pasta adresi līdz šā gada 10.jūnijam!

Pēc konkursa nolikuma, konkursa attiecīgajā nominācijā nevar tikt izvirzīts pretendents, kurš 2023. gadā tika atzīts par attiecīgās konkursa nominācijas uzvarētāju.

Lai top, lai rodas!