Attēls: bērnu nometnes 2024. gada vasarā

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā nometņu projektu konkursā, kura ietvaros bija iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai 2024. gada vasarā, tika iesniegti 10 pieteikumi.

Izvērtējot visus pieteikumus, tika pieņemts lēmums ar finansējumu atbalstīt 9 nometnes 2024. gada vasarā!

N.p.k.

Iesniedzējs

Nometnes nosaukums

Nometnes tips

Norises vieta

Dalībnieku vecums

Norises laiks

Nometnes vadītāja kontaktinformācija

Dalības maksa

1.

Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs

“Druvienas skolas mistērijas”

atvērta, dienas

Druviena

7-16 gadi
 

29.07.– 02.08.2024.

Ineta Mača, mob. +371 29613929,
e-pasts maca.ineta@inbox.lv

20 EUR

2.

Gulbenes novada bibliotēka

“Sekojot pavedieniem 5”

atvērta, dienas

Gulbene, ar izbraucieniem  uz pagastiem

9-12 gadi
 

05.08.– 09.08.2024.

Solvita Lībere, mob. +371 28370562, e-pasts solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

30 EUR

3.

Gulbenes novada vidusskola

“Paņem dabu aiz rokas”

atvērta, dienas

Gulbene

7-9 gadi
 

05.08.- 09.08.2024.

Irēna Aizpure, mob. +371 26559118,
e-pasts sprogeirena@inbox.lv

35 EUR

4.

Gulbenes novada vidusskola

“Dabas detektīvs”

atvērta, dienas

Gulbene

10 –13 gadi

12.08-16.08.2024.

Irēna Aizpure, mob. +371 26559118,
e-pasts sprogeirena@inbox.lv

35 EUR

5.

Jauniešu centrs “Bāze”

“Pazudis kalnī 2024”

atvērta, diennakts

Zemessardzes poligons Galgauskā

15-18 gadi

05.08.-09.08.2024

Ieva Milne, mob. +371 26354557
e-pasts jc.baze@gulbene.lv

15 EUR

6.

Jauniešu centra “Bāze” struktūrvienība Lejasciema  jauniešu centrs “Pulss”

“Sporto esi laimīgs 4”

atvērta, dienas

Lejasciems

9-13 gadi
 

12.08-16.08.2024.

Ieva Milne, mob. +371 22040205
e-pasts pulss@gulbene.lv

10 EUR

7.

Rankas pamatskola

“Spēlēju, dancoju!”

slēgta, diennakts

Ranka

7-15 gadi
(folkloras kopas “Dzīpariņš” dalībnieki)

03.08 – 07.08.2024.

 

50 EUR

8.

Tirzas pamatskola

“Uzmanību, gatavību, VASARA!”

slēgta, dienas

Tirza

 11 – 17 gadi
 

10.06 - 14.06.2024.

 

 

9.

Biedrība  “Gulbenes Velo fans”

“ATPŪTIES, SPORTO, APCEĻO!”

slēgta, dienas

Gulbene

7-15 gadi
(GVF un Gulbenes novada BJSS MT1/MT6 audz.)

09.07.- 13.07.2024.

 

 

  1. “Druvienas skolas mistērijas”

Druvienas skolas vēstures iepazīšana ar interesantu stāstu, priekšmetu, praktiskas darbošanās starpniecību, jaunu prasmju apgūšana dažādos mācību priekšmetos, veicot aizvadīto gadu skolas uzdevumus, radošu prasmju apgūšana darbā ar krāsām, papīru, dabas materiāliem.

  1. “Sekojot pavedieniem 5”

Iespēja iepazīt novada pagastu bibliotēkas, kultūrvēsturiskās vietas, vietējos uzņēmīgos cilvēkus, iesaistīties āra aktivitātēs. Nometnes laikā paredzēti 5 braucieni uz Lizuma, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes un Rankas pagastiem.

  1. “Paņem dabu aiz rokas”

Iespēja iesaistīties daudzveidīgās sportiskās aktivitātēs, pilnveidot zināšanas par dabu, ekoloģiju, ilgtspējīgu dzīvesveidu, līdzdalību.

  1. “Dabas detektīvs”

Iespēja iepazīties ar tuvākās apkārtnes dabas un vides objektiem, papildināt zināšanas, apgūt jaunas prasmes, radoši darboties, pētīt, diskutēt, iesaistīties komandu spēlēs.

  1.  “Pazudis Kalnī 2024”

LR Zemessardzes, Valsts robežsardzes, Latvijas Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba specifikas iepazīšana. Iespēja apgūt nometnes iekārtošanas, orientēšanās un izdzīvošanas iemaņas meža apvidū, darboties komandā, doties pārgājienā.

  1. “Sporto esi laimīgs 4”

Iespēja tikties, iepazīties un gūt jaunu pieredzi dažādos sporta veidos, pilnveidot zināšanas par sportu un piekopt veselīgu dzīvesveidu.

  1. “Spēlēju, dancoju!”

Slēgta nometne Rankas pamatskolas folkloras kopas “Dzīpariņi” dalībniekiem prasmju un zināšanu pilnveidošanai radošajās darbnīcās, mūzikas instrumentu spēles, dziedāšanas, stāstīšanas un deju nodarbībās, gatavojoties starptautiskajam  folkloras festivālam “Baltica 2025”, tradicionālo deju konkursam “Vedam danci 2025”, stāstnieku konkursam “Teci, teci valodiņa”.

  1. “Uzmanību, gatavību, VASARA!”

Slēgta nometne Tirzas pamatskolas audzēkņiem, kuras laikā notiks dabas izziņas nodarbības, aktivitātes video veidošanā un montēšanā, radošas vizuāli plastiskās nodarbības, sadarbības un praktisko iemaņu pilnveidošana.

  1. “ATPŪTIES, SPORTO, APCEĻO!”

Slēgta nometne ”Gulbenes Velo fans” BMX un Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas distanču slēpošanas grupas audzēkņiem. Vispārattīstošs netradicionāls treniņu process Gulbenes, Alūksnes un Madonas novada dažādās vietās apvienojumā ar pārgājieniem, izdzīvošanas prasmju mežā apgūšanu, ekskursijām.