Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam

Saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam", apstiprināti 2017.gada 9.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 2, 4.§).

Skatīt saistošos noteikumus...

Saistošo noteikumu pielikums:

09_02_2017_budzets_sedei.xlsx

Saistošie noteikumi Nr. 6 "Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetā", apstiprināti 2017.gada 25.maija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 33.§).

Skatīt saistošos noteikumus...

Saistošo noteikumu pielikumi:

Kopija_no_budzets_25_05_2017_grozijumi.xls

Saistošie noteikumi Nr. 10 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”", apstiprināti 2017.gada 28.septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 13, 38.§).

Skatīt saistošos noteikumus...

Saistošo noteikumu pielikumi

budžtes_28.09.xls

5.pielikums_budzetam_28.09.2017.xlsx