1. Noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0250 1,1 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 31.03.2024.
 2. Noslēgti zemes nomas līgumi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0098, 3,7 ha platībā 5094 011 0077, 1,05 ha platībā 5094 011 0069, 2,08 ha platībā 5094 007 0059, 2,1 ha platībā. Termiņš visiem līgumiem: 31.03.2024.
 3. Tirzas pagastā noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0223,  4,34 ha platībā. Termiņš: 31.03.2024.
 4. Noslēgts zemes nomas līgums Litenes pagastā par zemes gabalu "Silavas" 1,28 ha platībā, kadastra Nr. 5068 004 0345 uz laiku no 2019.gada 28.marta līdz 2024.gada 31.martam.
 5. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Kaķpēdiņas", kad. Nr. 5068 004 0449 ietilpstošai zemes vienībai ar kad.Nr. 5068 004 0436 0,3043 ha platībā līdz 2024.gada 30.jūnijam.
 6. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5068 004 0350 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5068 004 0249 0,4 ha platībā līdz 2024.gada 31.maijam.
 7. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5068 004 0452 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5068 004 0487 0,53 ha platībā līdz 2024.gada 30.septembrim.
 8. Tirzas pagastā noslēgts  zemes līgums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0041,4.9ha platībā. Termiņš līgumiem: 01.05.2020.-30.04.2025.
 9. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Ceļmalas"-10 ar kad. Nr. 5068 004 0241 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5068 004 0241 0,85 ha platībā līdz 2025.gada 31.martam.
 10. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Pededzes" ar kad. Nr. 5068 004 0232 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5068 004 0232 0,85 ha platībā līdz 2025.gada 31.martam.
 11. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5068 004 0348 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0218 daļai 0,09 ha platībā līdz 2025.gada 31.martam.
 12. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Liepudārzi" ar kad. Nr. 5068 004 0242 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0242 daļai 0,09 ha platībā līdz 2025.gada 31.martam.
 13. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0191,  2.7 ha platībā, nomu. Termiņš: 30.04.2025.
 14. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0041,4.9 ha platībā nomu. Termiņš:  01.05.2020.-30.04.2025.
 15. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0223,  4.34 ha platībā, nomu. Termiņš: 31.05.2025.
 16. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5068 004 0130 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0130 daļai 0,05 ha platībā līdz 2025.gada 30.aprīlim.
 17. Noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Pededzes 16A" ar kad. Nr. 5068 004 0014 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5068 004 0329 0,64 ha platībā līdz 2025.gada 30.aprīlim.
 18. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Ķiršudārzi" ar kad. Nr. 5068 004 0471 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0471 daļai 0,075 ha platībā līdz 2025.gada 30.aprīlim.
 19. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar "Ceļmaldārzs" ar kad. Nr. 5068 004 0261 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0261 daļai 0,7 ha platībā līdz 2025.gada 31.maijam.
 20. Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5068 004 0384 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0218 daļai 0,4 ha platībā līdz 2025.gada 31.maijam.
 21. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0093,  daļas 2.20 platībā, nomu. Termiņš: 30.06.2025. Otrs  līgums par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0091,  daļas 4.20 platībā, nomu. Termiņš: 30.06.2025.
 22. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0095,  4.5 ha platībā, nomu. Termiņš: 30.11.2025.
 23.  Noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Ķirši 1" ar kad. Nr. 5068 005 0074 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 005 0074 daļai 1,4 ha platībā līdz 2025.gada 30.novembrim.
 24. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 007 0079,  4.4 ha platībā, nomu. Termiņš: 31.12.2025.
 25. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0122,  3.98 ha platībā, nomu. Termiņš: 31.08.2021.
 26. 26.Pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Litene" ar kad. Nr. 5068 004 0130 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0130 daļai 0,04 ha platībā līdz 2026.gada 31.martam.
 27. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgti zemes nomas līgumi:1)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0172,  0.23 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.04.2021.-31.03.2026; 2)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0174,  0.7 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.04.2021.-31.03.2026.
 28. Litenes pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums:1) nekustamajā īpašumā "Bazāri" ar kad. Nr. 5068 004 0529 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0529 daļai 0,0055 ha platībā līdz 2026.gada 31.martam Bazāru garāžas k-9 uzturēšanai 2)nekustamajā īpašumā "Bazāri" ar kad. Nr. 5068 004 0529 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0529 daļai 0,0055 ha platībā līdz 2026.gada 31.martam Bazāru garāžas k-1 uzturēšanai, 3) nekustamajā īpašumā "Bazāri" ar kad. Nr. 5068 004 0529 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0529 daļai 0,0055 ha platībā līdz 2026.gada 31.martam Bazāru garāžas k-4 uzturēšana.
 29. Litenes pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Bazāri" ar kad. Nr. 5068 004 0529 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0529 daļai 0,0055 ha platībā līdz 2026.gada 31.martam Bazāru garāžas k-8 uzturēšanai.
 30. 30.Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums:par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0107,  1.9 ha platībā; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 0049 0110,  3.0 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.04.2021.-31.03.2026.
 31. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums:par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0256,  0.1589 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.04.2021.-31.03.2026.
 32. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0123,  0.8 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.04.2021.-31.03.2026.
 33. Pagarināts zemes nomas līgums Litenes pagasta  nekustamajā īpašumā "Litene" ar kad. Nr. 5068 004 0130 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0130 daļai 0,032 ha platībā līdz 2026.gada 30.aprīlim sakņu dārza vajadzībām.
 34. Pagarināts zemes nomas līgums Litenes pagasta  nekustamajā īpašumā "Purviņi  2" ar kad. Nr. 5068 004 0494 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0479 daļai 1,3 ha platībā un zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0494 daļai 2,8 ha platībā  līdz 2026.gada 31.martam lauksaimniecības vajadzībām.
 35. Noslēgts zemes nomas līgums Litenes pagasta  nekustamajā īpašumā "Litene" ar kad. Nr. 5068 004 0130 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 004 0130 daļai 0,02 ha platībā līdz 2026.gada 30.aprīlim sakņu dārza vajadzībām.
 36. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 002 0060,  1.58 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.05.2021.-30.04.2026.
 37. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0127,  3.1 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.07.2021.-30.06.2026.
 38. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgumspar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0120,  4.34 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.06.2015.-31.05.2022.
 39. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgti zemes nomas līgumi:1)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0085, daļas,  0.22 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.07.2021.-30.06.2026.; 2)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0085, daļas,  0.1 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.07.2021.-30.06.2026.
 40. Litenes pagasta pārvaldē: 1) pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Ciniņi" ar kad. Nr. 5068 005 0177 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5068 005 0177  3,5 ha platībā līdz 2026.gada 30.septembrim; 2) noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5068 005 0175 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5068 005 0194 domājamai daļai 0,1 ha platībā līdz 2031.gada 30.septembrim.
 41. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0223,  4.34 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.11.2021.-31.10.2022.
 42. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 008 0042,  2.0 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.03.2022.-28.02.2027.
 43. Litenes pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5068 005 0214 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5068 005 0213 3,0 ha platībā līdz 2027.gada 28.februārim.
 44. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgumspar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0092, 2.3 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.01.2022.-31.12.2027.
 45. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgti zemes nomas līgumi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0119, daļas 1.95 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.03.2022.-28.02.2027; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0119, daļas 0.85 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.03.2022.-28.02.2027.
 46. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0060,  0.93 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.03.2022.-28.02.2027.
 47. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0048, 6.3 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.04.2022.-31.03.2027.
 48. Tirzas pagastā noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0085, daļu 0.17 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.06.2022.-31.05.2027.
 49. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgti zemes nomas līgumi: 1)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0263, 4.29 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.06.2022.-31.05.2027; 2)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0220, 2.76 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.06.2022.-31.05.2027.
 50. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0085,  daļas 0.08 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.12.2022.-30.11.2027.

 51. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0109, 4.479 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.02.2023.-31.01.2028.

 52. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0121, 6.6 ha platībā, nomu. Termiņš: 01.11.2022.-31.10.2027.

 53. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0101,  daļas 7.38 ha platībā, nomu. Termiņš: 27.02.2023.-29.02.2028.

 54. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0100,  5.5 ha platībā, nomu, ēku (būvju) uzturēšanai. Termiņš: 21.03.2023.-31.03.2028. 

 55. Daukstu pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Personīgās palīgsaimniecības" ar kad. Nr. 5048 004 0324  ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0324,daļas 0.03 ha platībā līdz 2028.gada 29.februārim.

 56. Daukstu pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums  ar kadastra nr. 5048 006 0258  ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5048 006 0237,daļas 4.0845 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 57. Rankas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 5084 003 0032 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0393 2,3 ha platībā līdz 2028.gada 31.martam ar ZS "Kalnakaļvi".

 58. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgti zemes nomas līgumi: 1)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0107,   1.8 ha platībā, nomu. Termiņš: 08.03.2023.-31.03.2028.; 2)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0227,   1.4 ha platībā, nomu. Termiņš: 08.03.2023.-31.03.2028.

 59. Tirzas pagasta pārvaldē noslēgti zemes nomas līgumi: 1)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 007 0047,  1.5 ha platībā, nomu, lauksaimniecības vajadzībām. Termiņš: 31.03.2023.-31.03.2028.; 2)par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 007 0076,  4.1 ha platībā, nomu, lauksaimniecības vajadzībām. Termiņš: 31.03.2023.-31.03.2028. 

 60. Gulbenes pilsētas pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 003 0062, 1459 kv.m. platībā, nomu līdz 2028.gada 31.martam.

 61. Gulbenes pilsētas pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0293, 1725 kv.m. platībā, nomu līdz 2028.gada 30.martam.

 62. Noslēgts zemes nomas līgums par Gulbenes novada pašvaldības Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5056 005 0034, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra Nr.5056 005 0043 , 15.4 ha platībā- lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām. Nomas līguma termiņš līdz 2027. gada 30.septembrim.

 63. Noslēgts zemes nomas līgums par Gulbenes novada pašvaldības Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5056 004 0287, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra Nr. 5056 004 0287, 2.1 ha platībā- lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām. Nomas līguma termiņš līdz 2027. gada 30.novembrim.

 64. Atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas 16.03.2023.g. lēmumam „ Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0085 iznomāšanu” (protokols Nr.5 ;7.§) 2023.gada 24.martā noslēgts zemes nomas līgums  ar I. H.par zemes vienības iznomāšanu.

 65. Stāmerienas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības Stāmerienas pagasta nekustamajā īpašumā „Lāčplēši - 3”, kadastra numurs 5088 008 0082, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5088 008 0358 daļu,  0,1 ha platībā nomu. Termiņš: 29.02.2028.

 66. Stāmerienas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības Stāmerienas pagasta nekustamajā īpašumā „Vecstāmeriena”, kadastra numurs 5088 008 0277, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  5088 008 0360 daļu,  0,05 ha platībā nomu. Termiņš: 30.04.2028.

 67. Stradu pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 002 0565, 0,0553 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028.; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu   5090 002 0564, 0,1429 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028;  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu    5090 002 0253 , 0,23 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0312, 0,12 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028;  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0276, 0,18 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0279, 0,1103 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 002 0278, 0,11 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 002 0277, 0,1259 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0661, 0,14 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0123, 0,2212 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 004 0114 daļu, 0,21 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 30.04.2028.

 68. Beļavas pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5044 014 0402 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0402 - 0.064 ha platībā līdz 2028.gada 29.februārim; pagarināts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā ar kad Nr. 5044 014 0449 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0449 - 0.064 ha platībā līdz 2028.gada 31.martam; pagarināts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā  ar kad. Nr. 5044 014 0360 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0360 - 0.064 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim; pagarināts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5044 014 0374 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0374  - 0.0957 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 69. Beļavas pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā ar kad.Nr.5044  014 0238 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0238 - 0.064 ha platībā līdz 2028.gada 31.maijam.

 70. Rankas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums  par Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Kaijas”, kadastra numurs 5084 004 0240, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0328 daļu, 0,63 ha platībā. Līgums līdz 26.04.2028.  un par Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  ar nosaukumu “Lakstīgalas”, kadastra numurs 5084 004 0341, ietilpstošo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0341 daļu, 0,64 ha platībā.  Līgums līdz 26.04.2028.

 71. Stradu pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 006 0082, 3.58 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 29.02.2028.

 72. Stradu pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 002 0075, 0,0040 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 31.03.2028.

 73. Beļavas pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 5044 007 0162 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 007 0162 - 1.4 ha platībā līdz 2033.gada 31.maijam.

 74. Gulbenes pilsētas pārvaldē noslēgti 6 zemes nomas līgumi. Noslēgts zemes nomas līgums  par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0174, 1100 kv.m. platībā, nomu līdz 2024.gada 31.decembrim; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0050, 250 kv.m. platībā, nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0202, 770 kv.m. platībā, nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0283, 1108 kv.m. platībā, nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0114, 493 kv.m. platībā, nomu līdz 2026.gada 31.martam; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0293, 676 kv.m. platībā, nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 75. Lejasciema pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0428 daļas 0,03 ha platībā nomu uz laiku līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 76. Daukstu pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Pagasta dārziņi" ar kad. Nr. 5048 004 0333  ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5048 004 0333,daļas 0.15 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim un pagarināts zemes nomas līgums  ar kad. Nr. 5048 005 0072  ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5048 005 0072,0.435 ha platībā līdz 2028.gada 31.maijam.

 77. Lizuma pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Parka 13-13" ar kad. Nr. 5072 006 0350  ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5072 006 0350, 0,06 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim; pagarināts zemes nomas līgums  nekustamajā īpašumā "Gabaliņi" ar kad. Nr. 5072 001 0103 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5072 006 0354, 0,04 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim; pagarināts zemes nomas līgums  nekustamajā īpašumā "Parka 5 - 13" ar kad. Nr. 5072 006 0303  ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5072 006 0303, 0,06 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 78. Jaungulbenes pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā “Pienenīte-1” ar kadastra Nr. 5060 004 0337 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0337,  daļu 4,9 ha platībā līdz 2028.gada 29.februārim.

 79. Jaungulbenes pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā “Ozolzemes” ar kadastra Nr. 5060 004 0246 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374,  daļu 0,0416 ha platībā līdz 2028.gada 29.februārim.

 80. Jaungulbenes pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā “Gulbīša ganības” ar kadastra Nr. 5060 005 0069 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0069,  daļu 0,55 ha platībā līdz 2028.gada 29.februārim.

 81. Jaungulbenes pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 5060 006 0003 ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5060 006 0119,  2,2 ha platībā līdz 2028.gada 28.martam.

 82. Jaungulbenes pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā “Gulbītis-Internāts” ar kadastra Nr. 5060 005 0070 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0133,  daļu 0,13 ha platībā līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 83. Lizuma pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0329 0.08 ha platībā nomu. Termiņš 29.02.2028; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0322 0.06 ha platībā nomu. Termiņš 29.02.2028.; pagarināts zemes nomas līgums par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0376 0.07 ha platībā nomu. Termiņš 29.02.2028.; pagarināts zemes nomas līgums par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0330 0.06 ha platībā nomu. Termiņš 29.02.2028.; pagarināts zemes nomas līgums par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0275 0.06ha platībā nomu. Termiņš 30.04.2028.

 84. Litenes pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0242 daļas 0,03ha platībā nomu līdz 2027.gada 31.decembrim; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0529 daļas 0,0055 ha platībā nomu līdz 2028.gada 31.janvārim; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0206, 1,76 ha platībā, un  zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0150, 2,03 ha platībā, nomu līdz 2028.gada 31.martam; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0130 daļas 0,032 ha platībā nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0153 1,6 ha platībā nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim; noslēgts  zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0210 0,52 ha platībā nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra Nr. 5068 004 0439 daļas 0,22 ha platībā nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 85. Stradu pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 002 0310, 0,0905 ha platībā. Termiņš: līdz 31.05.2028.

 86. Druvienas pagastā noslēgts zemes nomas līgums par nekustamajā īpašumā  “Druvienas pagasta centrs” ar kad. Nr. 5052 003 0113 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5052 003 0370 daļas 4.0 ha platībā nomu līdz 2028.gada 30.aprīlim.

 87. Rankas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums ar SIA Kukūze par Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  ar nosaukumu “Dālderi”, kadastra numurs 5084 008 0216, ietilpstošo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0216 , 3,8 ha platībā.  Līgums līdz 31.05.202.
 88. Stradu pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0098. Termiņš 31.05.2027.
 89. Gulbenes pilsētas pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0174, 528 kv.m. platībā, nomu līdz 2024.gada 31.decembrim; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0174, 351 kv.m. platībā, nomu līdz 2024.gada 31.decembrim; noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0174, 402 kv.m. platībā, nomu līdz 2024.gada 31.decembrim.

 90. Stradu pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums zemes  vienībai ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0136 nomu. Termiņš 30.06.2027.

 91. Lizuma pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums  nekustamajā īpašumā "Parka 15 - 52" ar kad. Nr. 5072 006 0268  ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5072 006 0268, 0,06 ha platībā līdz 2028.gada 31.aprīlim.

 92. Stradu pagasta pārvaldē noslēgti zemes nomas līgumi: par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 002 0098, 0,09 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 31.05.2028; par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5090 002 0473, 0,09 ha platībā nomu. Termiņš: līdz 31.05.2028.

 93. Stradu pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  5090 004 0084, 0,15 ha platībā nomu. Termiņš līdz 31.05.2028.

 94. Beļavas pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5044 011 0091 ietilpstošās zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5044 011 0091 - 0,2 ha platībā līdz 2028.gada 31.maijam; pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 5044 014 0429 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0429 - 0,064 ha platībā līdz 2028.gada 31.maijam.

 95. Lizuma pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Parka 11-23" ar kad. Nr. 5072 006 0315  ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5072 006 0315, 0,06 ha platībā līdz 2028.gada 31.maijam;  noslēgts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Parka 11-21" ar kad. Nr. 5072 006 0300 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5072 006 0300, 0,06 ha platībā līdz 2028.gada 31.maijam; pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā "Parka 15-21" ar kad. Nr. 5072 006 0316 ietilpstošajai zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5072 006 0316, 0,06 ha platībā līdz 2028.gada 31.maijam.

 96. Stradu pagasta pārvaldē  noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu nr. 5090 002 0495 nomu. Termiņš 30.06.2028.

 97. Druvienas pagastā noslēgts zemes nomas līgums par nekustamajā īpašumā  “Druvienas zemes” ar kad. Nr. 5052 003 0304 ietilpstošās zemes vienības ar kad. apzīmējumu 5052 003 0303  0.9257 ha platībā nomu līdz 2028.gada 31.maijam.

 98. Beļavas pagasta pārvaldē pagarināts zemes nomas līgums nekustamajā īpašumā ar kadastra nr. 5044 014 0375 ietilpstošās zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 5044 014 0375 - 0, 064 ha platībā. Termiņš  līdz 2028.gada 31.maijam.

 99. Jaungulbenes pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums par nekustamajā īpašumā “Vecsaulītes” ar kadastra Nr. 5060 003 0169 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 003 0169,  0,8112 ha platībā nomu līdz 2028.gada 31.maijam.

 100. Beļavas pagasta pārvaldē noslēgts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā ar kad. nr. 5044 014 0205 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0205 - 0, 0640 ha platībā līdz 2028.gada 3o.jūnijam, kā arī noslēgts zemes nomas līgums Beļavas pagasta nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 5044 014 0437 ietilpstošās zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 5044 014 0437 - 0, 0910 ha platībā līdz 2028.gada 30.jūnijam.