30.maijā Gulbenes novada dome parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projektā ietaupīto naudas līdzekļu novirzīšanu Naglenes ielas rekonstrukcijas darbiem.

Projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” ietvaros, veicot iepirkuma procedūru būvuzraudzības un rekonstrukcijas darbu veikšanai Robežu ielā, Zvaigžņu ielā un stāvlaukumā pie Dzelzceļa ielas, radās finanšu ietaupījums, kas ļāva projektā veikt papildinājumu, iekļaujot tajā Naglenes ielas rekonstrukciju. Projekta papildinājums tika apstiprināts arī Koordinācijas padomes sēdē.

Naglenes iela tiks rekonstruēta 990 metru garumā posmā no Naglenes ielas un Stacijas ielas krustojuma līdz pilsētas robežai, veicot pilnu ceļa segas rekonstrukciju un atrisinot problēmu ar ūdens novadi no ceļa klātnes.

Tuvākajā laikā tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums ielas rekonstrukcijas darbu veikšanai.

Plānots, ka būvdarbi uzsāksies šogad, taču asfalta ieklāšana varētu notikt 2015.gadā.

Jāpiebilst, ka šī projekta ietvaros jau norit rekonstrukcijas darbi arī Draudzesskolas ielā, Rezēknes ielā un Ozolu ielā.

Kopumā projekta ietvaros remontdarbi ielās tiks veikti 3,88667km garumā.

Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 kopējās izmaksas ir EUR 2000079,01, t. sk. ERAF finansējums – EUR 1700067,16, valsts budžeta dotācija – EUR 60002,37, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 240009,48. Projekts tiek īstenots aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

eraf446