29.septembrī Gulbenes sporta centrā norisinājās sporta spēles personām ar invaliditāti „Draudzīgs un aktīvs!”. To mērķis bija iesaistīt sporta aktivitātēs cilvēkus ar invaliditāti, tādējādi veicinot viņa integrāciju sabiedrībā.

Pasākumā piedalījās 6 komandas no Gulbenes, Alūksnes, Litenes, Lubānas un Balviem, kopā pulcējot vairāk nekā 40 dalībniekus.

Sporta spēles sākās ar parādi, bet to turpinājumā komandas pārbaudīja savus spēkus dažādās disciplīnās, piemēram, „Šautriņu mešanā”, „Domino tornī”, „Elkoņbolā”, “Sēdus metienos”. Pateicoties SIA “RWW”, dalībniekiem bija iespēja vērot disku golfa paraugdemonstrējumus.

Pasākumu organizēja Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar Gulbenes novada Invalīdu biedrību un Gulbenes sporta centru.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs