Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/51.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.09.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_51

1_pielikums_Projektēšanas_uzdevums

2_pielikums_Pieteikums_dalibai_iepirkuma

3_pielikums_pieredzes_saraksts

4_pielikums_specialisti_saraksts

5_pielikums_kvalifikācijas_peredzes_apraksts

6_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts_un_apliecin

7_pielikums_Finansu_piedavajums

8_pielikums_Ligums_projekts

1_1_pielikums_Zemesgrāmata

1_2_pielikums_Zemes robežas, Inventūra

1_3_pielikums_CO2 emisiju aprēķins

1_4_pielikums_telpu daļas stāvu plānu skices A3

1_5_pielikums_Projektēšanas kritēriji

1_6_pielikums_Futbola_stadionu_un_infrastruktūras_noteikumi_2019

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka 2018.gada 27.septembrī nolēma pārtraukt atklāto konkursu „Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/51, sakarā ar to, ka nolikumā un tā pielikumos plāno veikt būtiskus grozījumus.

Zinojums_GND_2018_51