2015.gada 26.marta                                                                                                         Noteikumi Nr.1

Gulbenes novada Gada balva kultūrā un balva Gulbenes novada GODS

Apstiprināti 2015.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 8.§ )

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Ideja un mērķis

1. Veicināt sabiedrībā izpratni par kultūras pozitīvo ietekmi uz kopējiem novada un valsts attīstības procesiem, aktivizēt sabiedrības līdzdalību kultūras jomā.

2.Veicināt tradicionālās, populārās un inovatīvās kultūras attīstību novadā un aiz tā robežām.

3. Celt kultūras darbinieku profesionālo prestižu. Apkopot labāko aizvadītā gada pieredzi.

Rosināt kvalitātes un oriģinalitātes kāpinājumu mūsdienu kultūrā.

II. Vispārīgi nosacījumi

4. Gulbenes novada Gada balva kultūrā un balva Gulbenes novada GODS organizē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.

5. Viena fiziska vai juridiska persona vai personu grupa var tikt izvirzīta vairākām nominācijām.

6. Ja kādai no nominācijām nav pieteikti vismaz trīs pretendenti, par tās piešķiršanu netiek lemts.

III. Pieteikšanās

7. Nominācijām var pieteikties vai tikt pieteikta jebkura persona vai personu grupa, kas atbilst šādiem balvas kritērijiem:

7.1. aizvadītā gada laikā veikts kvalitatīvs, radošs un mērķtiecīgs darbs;

7.2. novada sabiedrībai nozīmīgs, to popularizējošs darbs;

7.3. ja iepriekšējo trīs gadu laikā nav saņēmis Gada balvu konkrētajā nominācijā.

8. Balvas kandidātus var izvirzīt to pārstāvošas organizācijas, izdevēji, producenti, citas fiziskas vai juridiskas personas.

9. Pieteikšanās balvai notiek, iesniedzot rakstveida iesniegumu Kultūras komisijai. Izvirzītās personas vai grupas/kolektīva gada sasniegumus/aktivitāšu aprakstu iesniedz elektroniskā formā (e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).

10. Gulbenes novada dome izveido šādu balvu: Gulbenes novada GODS

10.1. Gulbenes novada GODS ir balva, kuru pasniedz mūzikā, literatūrā, vizuālajā un skatuves mākslā ievērojamu Novadnieku nozīmīgās jubilejās (vienā nozarē - reizi piecos gados, vienā gadā - ne vairāk kā divas balvas);

10.2. Balvu pasniedz bijušajiem un esošajiem gulbeniešiem un arī zināmiem Latvijas kultūras darbiniekiem kā goda, cieņas apliecinājumu par izcilo Novadnieku darba turpināšanu un popularizēšanu;

10.3. Ierosinājumus par balvas Gulbenes novada GODS izsaka Gulbenes novada domes Kultūras komisija un iesniedz apstiprināšanai Gulbenes novada domes sēdē;

10.4. Balva Gulbenes novada GODS sastāv no mākslinieka A.Endziņa veidotas balvas un kultūrvēsturiska divu dienu ceļojuma pa Gulbenes novadu (precizējot katra izcilā Novadnieka dzimtās vietas)

10.5. Balvas Gulbenes novada GODS pasniegšanu organizē Gulbenes novada dome.

IV. Pretendenti, balvas saņēmēji

11. Personas un personu grupas (gan fiziskās, gan juridiskās), kas savā darbībā atbilst kādai no balvas nolikumā nosauktajām nominācijām. Balva tiek piešķirta par kvalitatīvu, sabiedrības un profesionāļu ievērības guvušu darbību vai jaunradi aizvadītajā gadā.

V. Nominācijas

12. Novada labākais kultūras pasākums / projekts/ izstāde /koncerts/ izdevums

13. Novada Gada cilvēks kultūrā

14. Mūža ieguldījums kultūrā

15. Debija kultūrā

16. Gada kultūras darbinieks

17. Gada mūziķis

18. Gada bibliotekārs

19. Gada mākslinieks

20. Gada muzejnieks

21. Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs, kolektīvs

VI. Vērtēšana

22. Nominācijai pieteiktos darbus, cilvēkus, grupas / kolektīvus vērtē Kultūras komisija, ņemot vērā sabiedrībā veiktās aptaujas rezultātus.

23. Ja kāds no Kultūras komisijas locekļiem ir saistīts ar kādu no nominācijām, viņš nepiedalās konkrētās nominācijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

24. Nominācijā „Sabiedrība un kultūra” – nominantu „Mūža ieguldījums kultūrā” nosaka Kultūras komisija.

25. Kultūras komisija var izteikt Pateicību par īpašu darbu, atbalstu kultūras jomā.

VII. Apbalvošana

26. Balvas nominācijas un nominantus paziņo pēc kultūras Komisijas darba apkopojuma.

27. Balvas pasniegšanas ceremonija notiek gada pirmajā ceturksnī.

28. Balvas saņēmēji tiks paziņoti svinīgā balvas pasniegšanas ceremonijā, ko rīko balvas organizatori.

29. Balvas katrai nominācijai veido Gulbenes novada mākslinieki.

30. Pieteikšanās līdz katra gada 15.janvārim

31. Uz pasākumu tiek aicināti balvas pretendenti un pieteicēji.

Pārejas noteikumi

32. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē: Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada Gada balva kultūrā un balva Gulbenes novada GODS”.