Jau tradicionāli Gulbenes novada pašvaldība ir aktīva Meža dienu dalībniece, lai savu novadu un Latviju padarītu krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
2016.gadā ar jauniem košumkrūmiem tika papildināts Spārītes parks un Liedes kalnos uzstādīti koka soliņi, izveidojot jauku atpūtas vietu.
Šogad aktivitātes norisinājās Lizuma muižas parkā un Rankā. Lizuma muižas parka stādījumu papildināšana norisinājās 20.septembrī, kopumā parka teritorijā iestādot 51 jaunu košumkrūmu. Pasākumā piedalījās Lizuma vidusskolas sākumskolas audzēkņi, audzinātājas un bērnu vecāki. Katram bērnam tika dota iespēja iestādīt kādu košumkrūmu un uzzināt vairāk par stādījumu kopšanu un parka uzturēšanu.
Rankas parka veidošana ir Rankas pagasta pārvaldes iniciatīva, lai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem radītu sakoptu vidi un jauku atpūtas vietu. Projekta ietvaros tika iegādāti 34 koku un košumkrūmu stādi, un parka veidošanā tika iesaistīti Rankas pamatskolas 8.klases audzēkņi, kuri 11.septembrī dabaszinību stundā apmeklēja parku un iepazinās ar tajā iestādītajiem kokiem un krūmiem, to īpašībām, parka turpmāko uzturēšanu un kopšanu.

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2017.gadā.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja