Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.01.2016. plkst.10.00.

Malka_Daukstes_instrukcija.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/2.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 10.februārī nolēmusi:

1.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Staru katlu mājai” SIA “AURAVA”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 28116,00;

2.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Staru pirtij” SIA “AURAVA”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 1800,00;

3.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Daukstes pamatskolai” Aigaru Medni ar līgumcenu bez PVN EUR 2970,00;

4.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Daukstu FVP un Daukstu bibliotēkai” SIA “AURAVA”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 495,00;

5.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Krapas sociālo pakalpojumu punktam” SIA “AURAVA”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 297,00.

Lemums_2016_2