Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība četru ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_cetru_celu_buvuzraudzibai

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība četru ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/5.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 17.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “CEĻU KOMFORTS”, reģ. Nr. 44103040845, ar līgumcenu EUR 6800,00 bez PVN.

Lemums_2016_5.pdf

Ligums_Celu_Komforts.pdf