Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu ārējā elektroapgaismošana Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/13.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.03.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_ielu_elektroapgaismošana.doc

Pielikumi

16-13-1-9-piel.zip

2016_iep_kopaa_STELT-2-9_Gulbenes_ielu_apg.pdf

2016_pdf_proj_Gulbene_ielu_apgaismojums.zip

2016_iep_ELT_princip_shema.vsd

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ielu ārējā elektroapgaismošana Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/13.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.