Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures katla uzstādīšana SAC “Siltais””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/38.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.08.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures katla uzstādīšana SAC "Siltais"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/38.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 2.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SB", reģ. Nr. 40003017954, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 9746,76 bez PVN.

Lēmums

Līgums