Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014. gadā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP / 5056 / 2014/1

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.2 no 24.02.2014.

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Gulbenes nov. pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadā”. , Identifikācijas nr. GNGPP/ 5056/ 2014 / 1.

Saņemto piedāvājumu skaits 8.
Galgauskas pagasta pārvalde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar:

1. SIA „Kraujas Z”, reģ. Nr. 54101032281, par summu EUR 12928,50 bez PVN.

2. Z/s „Lācīši”, reģ. Nr.40001009581, par summu EUR 6475,- bez PVN.