Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Specializēta autotransporta - pasažieru mikroautobusa ar aprīkojumu iegāde Gulbenes novada Sociālā dienesta vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/38.

nolikums.doc

1_pielikums_pieteikums.doc

2_pielikums_informacija_pretendentu_pieredzi.doc

3_pielikums_tehniska_specifikacija.docx

4_pielikums_finansu_piedavajums.doc

5_pielikums_Liguma_projekts.doc

6_pielikums_apaksuznemeja_forma.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Specializēta autotransporta - pasažieru mikroautobusa ar aprīkojumu iegāde Gulbenes novada Sociālā dienesta vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/38.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta 7.daļu un sakarā ar to, ka ir iesniegts tikai viens piedāvājums, Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu.