Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/10.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.05.2014. plkst.10.00.

Nolikums

Pielkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 29.maijā nolēmusi:

- 1.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada domei" atzīt par uzvarētāju SIA "NESTE LATVIJA", reģ. Nr. 40003132723, ar līgumcenu bez PVN EUR 47374,00;

- 2.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei" atzīt par uzvarētāju SIA "NESTE LATVIJA", reģ. Nr. 40003132723, ar līgumcenu bez PVN EUR 56135,00;

- 3.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldei" atzīt par uzvarētāju akciju sabiedrību „VIRŠI - A", reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 21561,00;

- 4.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei" atzīt par uzvarētāju akciju sabiedrību „VIRŠI - A", reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 34889,00;

- 5.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei" atzīt par uzvarētāju akciju sabiedrību „VIRŠI - A", reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 38992,00;

- 6.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei" atzīt par uzvarētāju akciju sabiedrību „VIRŠI - A", reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 14803,20.