Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/5. Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 24.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Latgales druka”, reģ. Nr. 40003199542, ar līgumcenu bez PVN EUR 6600,00.

Lēmums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana

 

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/5.

 

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 29.aprīlī nolēma:

 

-       atzīt par uzvarētāju SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, reģ. Nr. 40003771247, ar līgumcenu bez PVN EUR 6600,00.

 

-       atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas 2014.gada 24.martā pieņemto lēmumu Nr.GND-2014/5 daļā par uzvarētāja atzīšanu iepirkumā „Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana” no 29.04.2014.

Lemums_2014_5_1

Ligums_Mukusala.pdf