Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā" bvuzraudzība".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNSPP 2013/7/ERAF.

Instrukcija

Tehniskais projekts apskatāms pie 2013.gada 1.novembrī izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā"". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/36/ERAF.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā" bvuzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNSPP-2013/7/ERAF.

Saņemto piedāvājumu skaits - 6.

Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju Imantu Akmentiņu, reģ.Nr. 05095312552, ar līgumcenu bez PVN Ls 1950.00

Protokols

Lēmums

Līgums