Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām".

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. SPP-2013/5. Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS "Virši-A", reģ.Nr.40003242737, ar līgumcenu bez PVN Ls 9277.00