Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas pamatskolai 2013./2014. mācību gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP /5056/ 2013/3

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.2 no 13.08.2013.

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Gulbenes nov. pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Pārtikas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas pamatskolai 2013./2014 .mācību gadā", Identifikācijas nr. GNGPP 2013 / 3.

Saņemto piedāvājumu skaits 7.
Galgauskas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumus:

1.daļai „Gaļa un gaļas izstrā’dajumi” ar SIA "Rēzeknes gaļas kombināts ", reģ.Nr.42403012397 , par summu LVL 2850,40 bez PVN.

2.daļai „Dārzeņi, saknes” ar SIA „Kabuleti Fruit ”, reģ.Nr.40003959814 , par summu LVL 1245,81 bez PVN.

3.daļai „Svaigi augļi, ogas ar SIA „Kabuleti Fruit ”, reģ.Nr.40003959814 , par summu LVL 78,50 bez PVN.

4.daļai „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis, zivju izstrādājumi” ar SIA „Kabuleti Fruit” , reģ. Nr. 40003959814 par summu LVL 389,10 bez PVN.

5.daļai „Piena produkti” - nav piedāvājumu

6.daļai „Maize un maizes izstrādājumi ” ar SIA „Balvu maizīte” reģ.Nr. 42403031716, par summu LVL 778,-   bez PVN.

7.daļai „Pārējie pārtikas produkti” ar SIA „Futurus Food” , reģ. Nr. 40003348586, par summu LVL 2218,07   bez PVN.