Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcija". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/17/ERAF.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/17/ERAF, 1.pielikumā.

GROZĪJUMI_pielikums_1_darbu_apjomi.xls

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „„Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/17/ERAF, nolikumā.

Gozījumi nolikumā  

Nolikums grozīts

Grozijumi_pielikums_1_darbu_apjomi

 

Jautājums

Atbilde

Gaismas šahtai, pamatiem, kāds būtu putupolistirola izolācijas biezums, kā arī vai nav nepieciešama apdare virs putupolistirola?

Zem grīdas ir paredzēta siltumizolācija 100 mm biezumā, lokālā tāme Nr. 1-1 ir papildināta ar 1.8 pozīciju.

Kādi būtu izmēri gāzbetona pārsedzei?

Risinājums sniegts tehniskā projekta lapā BK-08. Pārsedzi paredzēts montēt no U tipa gāzbetona blokiem, kurus paredzēts aizpildīt ar monolīto dzelzsbetonu. To platums 200 mm, augstums 200 mm - iespējams variācijas saistībā ar izvēlēto gāzbetona bloku ražotāju.

Projektā ir uzrādīts, ka telpās 0.03, 0.04 un 0.05 ir nepieciešam ierīkot Knauf Danoline Plaza (11,9 m2) un Knauf Danoline Tiles piekārtos griestus (13,8m2), kur šī pozīcija uzrādās tāmē?

Lokālajā tāmē Nr. 1-1 koriģēta pozīcija 15.6.

Lūdzu, precizēt krāsu PVC stikla konstrukcijām SF-1 un SF-2, kā arī PVC durvīm ĀD1-k un ĀD2-k, dota krāsa balta, bet iekavās minēts (precizēt autoruzraudzības kārtībā), krāsa būtu jāzina, jo no tās tomēr mainās izstrādājuma cena, tas pats attiecas uz PVC logiem L-1 un L-2, kāda krāsa paredzēti loga rāmji.

Minēti logu un durvju krāsa paredzēta balta.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcija". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/17/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju personu apvienību SIA "Rufs", reģ. Nr. 44103027283, un SIA „ZDZ", reģ. Nr. 44103026080, ar līgumcenu bez PVN Ls 160537,98 (viens simts sešdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi lati 98 santīmi).