Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Ozolu un Rēzeknes ielas rekonstrukcijai Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/25/ERAF

Instrukcija
Ozolu ielas tehniskā dokumentācija
Rēzeknes ielas tehniskā dokumentācija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Ozolu un Rēzeknes ielas rekonstrukcijai Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/25/ERAF. Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Gulbenes pilsētas Ozolu ielas seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība" atzīt par uzvarētāju SIA „SISTĒMEKSPERTS", reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN Ls 1090,00 (viens tūkstotis deviņdesmit lati 00 santīmi);

- 2.daļā „Gulbenes pilsētas Rēzeknes ielas seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība" atzīt par uzvarētāju SIA „Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, ar līgumcenu bez PVN Ls 2400,00 (divi tūkstoši četri simti lati 00 santīmi).

Lēmums

 

Ligums_Sistemeksperts.pdf

 Ligums_Firma_L4.pdf