Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000026013, adrese "Akācijas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas numurs GNLPP 2013/3/ERAF.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026013, „Akācijas”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., 23.04.2013. ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā" ietvaros"

Saņemto piedāvājumu skaits - 3.

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "BELSS", reģistrācijas numurs: 40003237609, juridiskā adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058.

Piedāvātā līgumcena LVL 4 708,00 (bez PVN).

lig_belss.pdf