Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pasažieru mikroautobusa un vieglās automašīnas pilna servisa noma Gulbenes novada domes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/11.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pieteikums

Informācija par pretendentu

Apakšuzņēmēja forma

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma līguma projekts

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Pasažieru mikroautobusa un vieglās automašīnas pilna servisa noma Gulbenes novada domes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/11, nolikumā.Grozījumi nolikumā

Nolikums ar grozījumiem

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Pasažieru mikroautobusa un vieglās automašīnas pilna servisa noma Gulbenes novada domes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/11, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma01.doc

Nolikums_grozits01.doc

6_pielikums_iepirkuma_liguma_projekts_GROZITS.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pasažieru mikroautobusa un vieglās automašīnas pilna servisa noma Gulbenes novada domes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/11. Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi: - 1.daļā „Pasažieru mikroautobusa pilna servisa noma” atzīt par uzvarētāju SIA “Formula Serviss”, reģ. Nr. 50003245631, ar līgumcenu bez PVN Ls 19044,00; - 2.daļā „Vieglās automašīnas pilna servisa noma” atzīt par uzvarētāju SIA “Formula Serviss”, reģ. Nr. 50003245631, ar līgumcenu bez PVN Ls 9324,00.