Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes labiekārtošanas iestādei". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/10.

Instrukcija

1.pielikums_Tehniskā specifikācija.doc

2.pielikums_Finanšu piedāvājums.doc

3.pielikums_Pieteikums.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes labiekārtošanas iestādei". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/10.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmumu SIA „M.T.Z.-Serviss" ar līgumcenu bez PVN Ls 11396,69.

Lēmums