Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2014./2015. gadā ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2014/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.08.2014. plkst.11.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.3, 05.08.2014.

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā “Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2014./2015.gadā “, identifikācijas Nr. GNDPP 2014 /3.

Saņemto piedāvājumu skaits 8.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar

SIA „Kabuleti Fruit”, reģ.Nr. 40003959814

-par 4.daļu-saldētas ogas,dārzeņi,zivis un zivju produkti

-par 5.daļu-dārzeņi,saknes

-par 6.daļu-augļi

- par 8.daļu-konservi

-par 9.daļu-ēdienu piedevas.

Ar kopējo līguma summu EUR/bez PVN/2478.62

 

SIA „Futurus Food”, reģ.Nr. 40003348586, par 7.daļu-pārējie pārtikas produkti

Ar kopējo līguma summu EUR/bez PVN/565.31

 

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ.Nr.LV42403012397,par 3.daļu- gaļa un tās izstrādājumi.

Ar kopējo līguma summu EUR/bez PVN/2128.85

 

AS „Rankas piens”, reģ.Nr.44603001356, par 2.daļu-piena produkti.

Ar kopējo līguma summu EUR/bez PVN/1759.84

 

SIA „Balvu maizīte”, reģ.Nr.42403031716, par 1.daļu-maize un tās izstrādājumi.

Ar kopējo līguma summu EUR/bez PVN/780.80

Protokols