Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2014/5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 10.novembra plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2014/5.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2014.gada 13.novembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz līgumam paredzēto līgumcenu.

lēmums