Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sporta inventāra piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/45.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.07.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sporta inventāra piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/45.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 1.augustā nolēmusi:

- 1.daļā „Sporta inventāra piegāde Stāķu pamatskolai" atzīt par uzvarētāju SIA „LINO&Co", reģ. Nr. 43603012806, ar līgumcenu bez PVN EUR 2319,34;

- 2.daļā „Sporta inventāra piegāde Galgauskas pamatskolai" atzīt par uzvarētāju SIA „Lāsa-100", reģ. Nr. 40103149247, ar līgumcenu bez PVN EUR 1172,31;

- 3.daļā „Sporta inventāra piegāde Gulbenes 2.vidusskolai" atzīt par uzvarētāju SIA „Lāsa-100", reģ. Nr. 40103149247, ar līgumcenu bez PVN EUR 3394,51.

Lēmums

Ligums_Lino_1dala.pdf

Ligums_Lasa_100_2dala.pdf

Ligums_Lasa_100_3dala.pdf