Iepirkumi, kuros publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro.

Pakalpojumi, uz kuriem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likuma normas.

Veidlapa pašvaldības iestādēm
tirgus izpētes organizēšanai:

Tirgus_izpete_veidlapa.docx