Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības pasažieru autobusiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/24.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_24.doc

pielikums_7_Finanšu_piedāvājums.xls

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības pasažieru autobusiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/24.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.