Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apgaismojuma izbūve Alejas ielā, Rankā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/42.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.06.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_42.doc

1_pielikums_Darbu_apjomi.xlsx

9_pielikums_kalendarais_grafiks.xls

Projekts_Rankas_apgaismojums.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apgaismojuma izbūve Alejas ielā, Rankā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/42.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 6.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS”, reģ. Nr. 40003291535, ar līgumcenu 15702.49 EUR bez PVN.

Lemums_GND_2017_42.pdf

Ligums_AE.pdf