Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības autotransportam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/46.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_46.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības autotransportam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/46.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 11.augustā nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā “Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

6. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 6.daļā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

7. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 7.daļā “Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

8. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 8.daļā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

9. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 9.daļā “Gulbenes novada domes un iestāžu autotransporta tehniskā apkope un remonts” SIA “MEGA REM”, reģistrācijas Nr. 40003202823, ar piedāvāto vienas darba stundas cenu transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā (ievērojot atlaidi) – 15,00 EUR, un atlaidi pasūtītājam (no mazumtirdzniecības cenas) rezerves daļām un materiāliem (krāsa, eļļa, šķidrumi utt.) – 20%.

 Lemums_2017_46.pdf

Vispariga_vienosanas_Nr._GND_2017_46