Paziņojums par iepirkumu

 Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_48.doc

Daukstu_pagasta_celu_karte.pdf

Ligo_pagasta_celu_karte.pdf

Litenes_pagasta_celu_karte.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/48.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 1.augustā nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pašvaldības autoceļos”, Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, ar līgumcenu bez PVN 10766,70 EUR;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Grants piegāde ar iestrādi Līgo pagasta pašvaldības autoceļos”, Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, ar līgumcenu bez PVN 6083,00 EUR;

3. pārtraukt iepirkumu 3.daļā “Grants piegāde ar iestrādi Litenes pagasta pašvaldības autoceļos” finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lemums_2017_48.pdf

Ligums_GND_2017_48_1.pdf

Ligums_GND_2017_48_2.pdf