Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde Tirzas pagasta, Stāmerienas pagasta un Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/53.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_53.doc

Druvienas_pagasta_celu_karte.pdf

Stamerienas_pagasta_celu_karte.pdf

Tirzas_pagasta_celu_karte.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde Tirzas pagasta, Stāmerienas pagasta un Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 9.augustā nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Grants piegāde pašvaldības autoceļiem Tirzas pagastā”, Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, ar līgumcenu bez PVN 3916,80 EUR;

2. pārtraukt iepirkumu 2.daļā “Grants piegāde pašvaldības autoceļiem Stāmerienas pagastā” finanšu līdzekļu trūkuma dēļ;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Grants piegāde pašvaldības autoceļiem Druvienas pagastā”, Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 4000335630, ar līgumcenu bez PVN 3880,80 EUR.

 Lemums_2017_53.pdf

Ligums_VAS_LAU_1_dala

Ligums_VAS_LAU_3_dala