Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Celiņa un laukuma izbūve “Ausmas”, Rankas pagasts, Gulbenes novads”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/54.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.08.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_54.doc

paskaidrojuma_raksts_Rankas_celins.pdf

pielikumi-nr54.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Celiņa un laukuma izbūve “Ausmas”, Rankas pagasts, Gulbenes novads”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/54.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 9.augustā nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.