Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūves par sociālās aprūpes centru būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/63/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums

Būvprojekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūves par sociālās aprūpes centru būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/63/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 6.septembrī nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.