Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Litenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/67.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_67.doc

pielik-nr67.zip

citi-dok-nr67.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Litenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/67.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 19.septembrī nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.