Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/70.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_70.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”, identifikācijas Nr. GND-2017/70, 2017.gada 5.oktobrī ir nolēmusi par uzvarētāju atzīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “HB service ”, reģ. Nr. 40103516860, ar līgumcenu bez PVN 118392,22 EUR.

Lemums_2017_70.pdf

Ligums_SIA_HB_service.pdf